No posts.
No posts.

KOPERASI GEMILANG SISWAZAH BERHAD ( KOGEMILANG )

SELAMAT DATANG PORTAL PUSAT PINJAMAN KOPERASI KOGEMILANG

Latar Belakang KOGEMILANG

Koperasi ini ditubuhkan diatas kesedaran sekumpulan bekas pelajar Universiti Pertanian atau kini dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia terhadap kepentingan bekerjasama dalam bidang ekonomi. Justeru, kumpulan ini mengambil inisiatif untuk menubuhkan koperasi ini untuk membantu ahli-ahlinya dalam meningkatkan taraf dan kualiti hidup.Kogemilang merupakan sebuah koperasi 100% milik bumiputera dan melaksanakan pembiayaan berasaskan syariat Islam dengan beberapa kelebihan seperti:

1. Mempunyai akad jual beli
2. Mempunyai khairat kematian yang akan dibayar

kepada pewaris.


Kerjasama antara Koperasi Gemilang Siswazah Berhad dengan Al-Rajhi Bank

KOPERASI KOGEMILANG SISAWAZAH BERHAD
bekerjasama dengan AL-RAHJI BANK dalam menyediakan pinjaman peribadi kepada anggota-anggota koperasi yang layak. Pinjaman sehingga
RM150,000.00 berdasarkan aturan pembiayaan koperasi.

KEISTIMWEAAN PEMBIYAAN KOGEMILANG :-
1. Menyediakan SKIM KREDIT DAN PEMBIAYAAN ISLAM SAJA.
tanpa penjamin sehingga RM150,000.00
2. Kadar keuntungan serendah 5.05% setahun.
3. Tempoh bayaran balik pinjaman sehingga 15
Tahun (tertakluk kepada syarat-syarat).
4. Rebet ke atas pembayaran awal.
5. Pembayaran akan dikredit terus ke akuan ahli.

Kelayakan Pinjaman :-
1. Pendapatan tetap mestilah sekurang-kurangnya
(minmum ) RM550.00
2. Berumur lebih daripada 18 Tahun.Tidak melebihi
58 Tahun ( semasa tamat pinjaman ).
3. Khas untuk kakitangan Kerajaan dan Badan
Berkanun yang berjawatan tetap saja.
4. Hanya untuk SEMANJUNG MALAYSIA saja

Dokumen Yang Diperlukan :-

1. 3 salinan kad pengenalan yang disahkan oleh
ketua majikan/Jabatan.
2. 3 salinan surat beranak / surat pengesahan tarikh
lahir ( PDRM sahaja) dan 3 salinan kad
pengenalan yang disahkan oleh ketua Majikan /
Jabatan.
3. 1 Penyata gaji asal terbaru dan 2 salinan bagi 2 bulan yang terdahulu.
4. 1 salinan bili utiliti .
5. Surat opsyen.

KOGEMILANG KEARAH GENERASI GEMILANG